اطلاعات اصلی

عنوان

تست ترکیبی برای نمیاش هتل و مقصد

مبدا

تهران

تاریخ شروع

۳۱ اردیبهشت

تاریخ پایان

۸ خرداد

نوع سفر

هوایی

مقصد

نوع تور

ایرلاین

آتا

اقامت

1
شب

شروع قیمت از

11

اطلاعات هتل

هتل

 • قبق
 • BUDO

کودک N.B

 • 10007
 • 10001

کودک W.B

 • 30008
 • 30000

شب اضافه

 • 10006
 • 10003

سوئیت

 • 10009
 • 10005

خدمات

 • F.B
 • R.O

1 تخته

 • 10007
 • 10003

2 تخته

 • 20007
 • 20009

3 تخته

 • 30007
 • 30003

4 تخته

 • 10008
 • 10004

توضیحات

 • بربر

اطلاعات بیشتر ...

مدارک مورد نیاز

مدارک مورد نیاز

خدمات

خدمات

توضیحات