اطلاعات اصلی

عنوان

تست

مبدا

شیراز

تاریخ شروع

۱۸ اردیبهشت

تاریخ پایان

۲۵ اردیبهشت

نوع سفر

هوایی

مقصد

تهران

ایرلاین

آسمان

اقامت

1
شب

شروع قیمت از

200000

اطلاعات مقصد ( مقصدهای میانه)

شهر

مدت اقامت

ایرلاین

تاریخ رفت

تاریخ برگشت

توضیحات

اطلاعات هتل

هتل

  • تهران تستتت جدید
تهران

کودک N.B

  • 10000

کودک W.B

  • 30000

شب اضافه

  • 10000

سوئیت

  • 10000

خدمات

1 تخته

  • 10000

2 تخته

  • 20000

3 تخته

  • 30000

4 تخته

  • 10000

توضیحات

اطلاعات بیشتر ...

مدارک مورد نیاز

مدارک مورد نیاز

خدمات

خدمات

توضیحات